onsdag 6 april 2016

Kvartalsrapport Q1 2016

 

Översikt

Familjen vadVivills utgifter landar knappt ca 5% bättre än budget Q1 2016, dvs ca 35 tkr/månad exkl sparande (budget 38) eller ca 70 tkr/månad inkl sparandet (budget 67) om man så vill. Intäkterna  (nu 73 tkr/mån) har dels ökat pga ny tjänst för herr vadVivill, dels pga retroaktiva löneutbetalningar.

Som diagrammet illustrerar ligger de mesta enligt förväntan, förutom ett par positiva avvikelser kring sparande och semester. I övrigt normala säsongsavvikelser kring boende och barnen där vintern alltid kostar lite mer (budgetsiffrorna är inte satta kvartalsvis utan på årsbasis genom 4).
 
 

Sparande

Drygt 100 000 kr investerade under perioden (exkl lägenhetsköpet), huvudsakligen i vår aktieportfölj men knappt 20% lägger vi på amortering av bolån samt sparande till barnen.


 
Under första kvartalet gjordes 4 köp - ökning 2 gånger om i Nordea som nu är största innehavet samt inköp av Apple, och 3 försäljningar - NCC, SPFF och Bonheur avvecklades huvudsakligen för att likvider behövdes till en annan investering (ytterligare lägenhet, dock ej köpt än) och att de innehaven då låg sämst till i portföljen. Bonheur (-15%) och SPFF (-5%) såldes med förlust á ca 6000 kr och NCC (+45%) med något större vinst (8000 kr), gemensamt för alla 3 är att de sänkt utdelningen.

Utdelningsportföljen har nu följande utseende:
 

Utdelningar har under Q1 kommit in från Castellum Klövern, SPFF, Nordea, Apple, Bank of Nova Scotia, Deere, Akelius och J&J á totalt ca 7000 kr. Noterbart är att utdelningsnivån totalt sett är ungefär densamma nu som för ett kvartal sedan, knappt 24 tkr/år, liksom YoC på 4,6%: 
Kassan minskat rejält under kvartalet pga lägenhetsköpet, från ca 340 000 kr till 215 000 kr, men är under uppbyggnad.
 
 

Fritid, nöjen, vårdkostnader mm

Här ryms de utgifter som inte tillhör herr och fru vadVivills gemensamma ekonomi - stora förändringar redan mot 2015! Dels har omfattningen minskat ca 30% och är nu dessutom inom budget (drygt 7000 kr/månad) med utgifter på mer rätt ställen. En klar tyngdpunkt på fritidsaktiviteterna, medan vård- och övrigt/dagligvaror-kostnader avtagit dramatiskt, det gillar vi. Jag går in på min 16:e månad på rad med klädstopp, snart håller det dock inte längre.
 

 

Boendekostnader 

 

 

Alla kostnader som hör vår villa och lägenhet till, såväl in- som utvändigt. Ca 34 000 kr för Q1, en bra bit ovanför budget (26 tkr) pga lägenheten (ränta + hög elkostnad).

Nu blev det lite nya heminredningsprylar för några tusenlappar, i linje med den nya budgetposten för dylika prylar. I övrigt inget anmärkningsvärt.
 

Dagligvaror

Allt vi handlar på ICA, systembolaget, apoteket och restaurangbesök med familjen, drygt 20 000 kr under Q1 vilket avviker mindre än en procent från budget (!).
 

Semester, upplevelser etc 

Alla kostnader för semestrar samt resturangbesök och upplevelser för ibland paret, ibland hela familjen vadVivill, totalt ca 9000 kr under Q1, vilket är mindre hälften av budget men förklaras av att semesterkostnaden sjunker drastiskt med lägenhetsinnehavet då vi räknade med att få lägga ut rejäla hyror för fjällboende denna vinter.

Kan även detta kvartal summeras till 1 semestervecka i svenska fjällen för hela familjen och en spontan hotellövernattning med middag på hemorten för de vuxna.
 

Bil

Alla kostnader förknippat med bilen (laddhybrid som tjänstebil, så förmånsvärde+bensinkostnad) minus milersättning vid tjänsteresor. Milkostnaden under Q1 blev drygt 13 kr efter ca 700 körda mil, en höjning från tidigare vilket beror på de 2 långresorna till fjällen (150 mil ToR/st) då förbränningsmotorn dessvärre får göra jobbet.

Kvartalets totala bilkostnad kan summeras till ca 9 000 kr - en 50%-ig höjning då en del retroaktiva engångskostnader uppstod från föregående kvartal samt ökade bränslekostnader pga nämnda resor.
 

Barnen

Barnomsorgskostnader samt aktiviteter, kläder och dylikt till barnen. Dryga 11 tkr kostade barnen i Q1! (i alla fall dessa komponenter), jämfört med 6 tkr tidigare kvartal och budgetens 8 tkr. Skidskola, simskola, skidutrustning etc gjorde att kostnaderna drog iväg, kommer minska under året.
 

Övrigt

Inget anmärkningsvärt, innehåller fasta kostnader för CSN, försäkringar och välgörenhet.
 

Kostnadsnivå i förhållande till långsiktiga mål

Vår kostnadsnivå idag i förhållande till den vi antagit i våra långsiktiga mål/prognos, allt sparande exkluderat. I scenariot utan arbetsgivare utgår vi från att sluta med diverse försäkringar, RUT-tjänster, jobbluncher och barnomsorg, men allt annat lika:
Under Q1 täckte vi ca 7% av våra kostnader genom passiva inkomster (utdelningar á 7 tkr och utgifter kring 100 tkr), målet 2016 var alltså att nå 10% på årsbasis genom att nå 4 tkr/mån i utdelningar och utgifter kring 37 tkr. Det kommer bli svårt eller lätt beroende på hur vi räknar intäkterna från lägenheten, inräknat är vi princip redan där men hur mkt av de som kommer bli en repetetiv "säker" intäkt framgent återstår att se. 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar