onsdag 4 januari 2017

Vart är vi på väg?

Vart är vi på väg? Tänkte uppdatera kring vår målbild utifrån de tankar som vuxit fram senaste halvåret, eller så. Bloggen har levt ett stillsamt liv i drygt 2 år och å ena sidan har det inte hänt nåt totalt omvälvande kring vår målbild som den formulerades hösten 2014 - vi vill fortfarande styra våra liv mot att kunna göra vad Vi vill, och passiva inkomster och koll på utgifterna är viktiga pusselbitar - men bilden har nyanserats en del och framförallt har vi som familj bättre förstått hur resan kan gå till utifrån våra behov.

- vi uttryckte konkreta mål i tid (2024) och belopp (240 000k/år passiv inkomst) för när vi i praktiken skulle kunna göra vad vi vill med vår tid.

Nu - dessa långsiktiga mål ger inte tillräckligt drivkraft i vardagen, vi vill göra konkreta anpassningar - med riktning mot målet - i våra liv här och nu. Därför är inte målen kvar, de finns fortfarande med som "styrparametrar" men det viktiga är inte om de står 2027 eller 278 000 kr/år, utan att vi rör oss i rätt riktning med en hastighet som känns bra, hela tiden!

Konsekvens - under 2016 har vi i princip lagt ner allt långsiktigt prognosticerande ("typ om 6 år har vi 58% sparkvot, 72% kostnadstäckning från passiva inkomster, är nästan skuldfria och bor i ett hus på landet") och istället tillsammans gjort frekventa uppdateringar av hur vi vill fördela vår tid och våra pengar det närmsta året.

Den enskilt största konkreta följden av detta innebar att vi tog en rejäl bit av vårt sparade kapital, kastade in det i en bostadsrätt i svenska fjällen eftersom hela familjen älskar miljön och aktiviteterna som erbjuds där, året om, och så började vi leva en icke försumbar del av våra liv där, en dryg månad 2016 ser ut att bli 2 under 2017. Därutöver bestämde vi oss för att avsevärt öka mängden ledig tid tillsammans (i praktiken har jag synkat så vi spenderar alla skollov tillsammans, eftersom fru vadVivill är lärare).

Vidare har vi försökt öka fokus på att göra vad vi vill i vardagen - eller har det kanske kommit som en omedveten effekt av att vi försökt prioritera övergripande frågor tydligare? - i stort som smått: t ex minskat socialt umgänge (ja vi trivs just nu bäst själva i familjen), hänge sig åt sina favoritintressen/bort med prylar/aktiviteter som inte är allra roligast, herr vadVivill ogillar konsumtion/fru vadVivill älskar att konsumera - jamen gör de då! Vi är långt ifrån framme men det sker fler medvetna val kring dygnets 24 timmar och våra disponibla inkomster idag än för 2 år sedan.

I stora drag
  • vi fortsätter spara avsevärda summor för långsiktiga investeringar, men inte genom avkall på sånt vi vill göra mer av redan nu. Årsbudgeten sätter ramarna, inte 5-årsmålen.
  • vi kommer jobba mindre - våra jobb stjäl fortfarande för mycket tid och energi från det vi vill ägna oss åt - därför avser vi från sommaren börja jobba deltid också. 
  • vi kommer ägna mer tid och pengar åt vad vi vill - totalt 15 veckors gemensam ledighet under 2017 fördelat mellan fjällen, utlandssemestrar och bara vara hemma.
  • vi minskar fortsatt utgifterna för sånt som är egalt eller oprioriterat av oss, men tar ut svängarna kring det vi prioriterar.

tisdag 3 januari 2017

Kvartalsrapport Q4 2016

Vill börja med att önska alla läsare (om nu någon råkar kvarstå efter den skrala inläggsfrekvensen 2016 :) ett gott nytt 2017. Vi avnjuter nu sista dagarna av 2,5 veckor jullov i vår fjäll-lägenhet - ett till synes litet men på många sätt viktigt kliv på vår resa att göra vad vi vill - och ett utmärkt tillfälle att reflektera lite över det gångna året och spåna framåt, mer om det i kommande årssammanfattning, nu till siffrorna för 2016!
 

Översikt

Utgifterna kvar på i princip samma nivå under Q4 som Q3, 58 tkr/månad (51 i snitt 2016), intäkterna ökar till 82 tkr/mån (80 i snitt 2016) varav passiva inkomster om ca 6 tkr/mån (ca 75000 sek under året), vilket innebär en kostnadstäckning á 12% från aktieutdelningar och lägenhetsuthyrning.

Även om utgifterna endast sjönk marginellt detta kvartal så kommer de göra det framgent, budgeten för 2017 är klar och indikerar ca 10% lägre kostnader medan intäkterna ligger kvar på liknande nivå. Det som sticker ut i utgiftsöversikten nedan är att vi lagt knappt 200 tkr på semestrande under året, och att intäkterna ökade betydligt mer än vi trodde, i övrigt har budgeten i stort hållits. Återkommer till budget 2017 i separat inlägg.

 

 

Sparande

Inga aktieinvesteringar under kvartalet. Kassan ökar med 20 tkr/mån + ev utdelningar och är nu ca 185 tkr. Utdelningar har under Q4 kommit in om ca 2400 kr och nivån på årsbasis ligger kvar på ca 2000 kr/mån eller 23 tkr/år. Amortering på bolån á ca 100 tkr/år. Här räknar vi också in de passiva inkomster som lägenhetsköpen genererat då de också är en slags investering, för Q4 summerar de till knappt 12 tkr efter några oväntade uthyrningar under lågsäsong och på helåret blev intäkterna dryga 50 tkr.
 

Boendekostnader 

Alla kostnader som hör villa och lägenhet till. 14 tkr/mån i Q4 (13,5 i snitt 2016), inget oväntat även om lägenhetsköpen lett till en högre kostnadsnivå. 2016 gick fjäll-lägenheten totalt sett 4 tkr plus (lån+driftkostnader), trots att vi spenderat 6 veckor där själva! 2017 kommer de bli något sämre då vi avser spendera ännu fler veckor här (med sannolikt mindre uthyrning som följd), men även om kostnaden ökar så överstigs det av de upplevda värdet flera gånger om.
 

Semester, upplevelser etc 

Alla kostnader för semestrar och upplevelser, under Q4 vi har spenderat både höstlov och jullov i fjäll-lägenheten och däremellan hann herr vadVivill med ännu en vindsurfvecka utomlands. Inte ett representativt kvartal kostnadsmässigt (66 tkr) men aktiviteterna som sådana är definitivt återkommande. Snittkostnaden drogs därför upp ytterligare från tidigare 13 till dryga 15 tkr/mån t om Q4. Balansen börjar infinna sig i tillvaron med en längre ledighet minst varannan månad, året om! Eller 30% semestrande, om man så vill.
 

Bil

Alla kostnader förknippat med (förmåns-laddhybrid)-bilen minus milersättning vid tjänsteresor, dryga 5 500 kr i Q4, på 800 mil. Milkostnaden är därmed all-time-low, nu 7 kr, i kvartalet och årets snitt landar på ca 9,5 kr/mil. 

Kostnadsnivå i förhållande till långsiktiga mål

Även under Q4 täcktes ca 8% av våra kostnader så snittet under 2016 landar på 12% genom passiva inkomster, vi kan med glädje konstatera uppnått mål om 10% 2016 trots att kostnaderna (~610 tkr/år)dragit iväg ordentligt! Prognosen 2017 lyder nu 15% med utgifter om ca 590 tkr (-20 tkr) och passiva inkomster á 90 tkr (+15 tkr).
 

söndag 9 oktober 2016

Kvartalsrapport Q3

 

Översikt


Utgifterna ökar även under Q3 2016, nu 58 tkr/månad exkl sparande (49 i snitt 2016), intäkterna sjunker något till 76 tkr/mån (79 i snitt 2016).

Hittills i år har vi 14% kostnadstäckning från passiva inkomster, nu ca 6000 kr/mån på årsbasis.

Utgifterna bör sjunka då en stor del i Q3 var en engångsresa för paret vadVivill, en investering av annat slag! Intäktssidan ser lovande ut framgent då fjäll-lägenheten blivit mer uthyrd än väntat och fru vadVivill lyft sig (dvs fått del av statens lärarlöneanslag).

En reflektion från utgiftsöversikten är att vi nu lägger mer pengar på att semestra än på boendet, ett ämne att utveckla framgent...
 

Sparande

Inga aktieinvesteringar under kvartalet. Kassan ökar med 20 tkr/mån och är nu ca 120 tkr. Utdelningar har under Q3 kommit in om ca 2800 kr och nivån ligger kvar på 25 tkr/år trots en del förändringar i utdelning bland innehaven.
 

Boendekostnader 

Alla kostnader som hör villa och lägenhet till.13 tkr/mån i Q3 (12 i snitt 2016), inget oväntat även om lägenhetsköpen lett till en högre kostnadsnivå.
 

Semester, upplevelser etc 

Alla kostnader för semestrar och upplevelser. Oftast hela familjen som i juli då vi fjällvandrade 1 vecka. Några gånger per år tar vi vuxna en egen semestervecka (snart dags för ännu en vindsurfvecka!) eller, mer sällsynt, som i augusti då herr och fru vadVivill åkte utomlands tillsammans, en resa värd varenda krona! Snittkostnaden drogs därför upp från tidigare 8 till 13 tkr/mån t om Q3.
 

Bil

Alla kostnader förknippat med bilen minus milersättning vid tjänsteresor, dryga 6000 kr i Q3, på 700 mil. Milkostnaden sjunker därmed ytterligare, 9 kr i kvartalet jmf med årets snitt på 11 kr/mil. Tyvärr minskar förmånsvärdesreduktionen från årsskiftet för laddhybrider vilket gör ca 500 kr/mån, eller ca 2 kr/mil, så kanske var detta all-time-low för bilkostnaden.

Kostnadsnivå i förhållande till långsiktiga mål

Under Q3 täcktes mindre än 8% av våra kostnader (snitt 14% under 2016 som sagt) genom passiva inkomster, målet för helåret var att nå 10%, så det ser lovande ut trots att kostnaderna dragit iväg ordentligt! Andelen lär sjunka ytterligare något sett på helåret (prognos á 12-13%) men ett mål om 20% för 2017 börjar kännas rimligt - prognosen 2017 lyder nu utgifter om 500 tkr  (-80 tkr) och passiva inkomster á 100 tkr (+30 tkr).
 

lördag 6 augusti 2016

Kvartalsrapport Q2 2016

Livet rullar på även om bloggen verkar död, fokus på ekonomin är alltjämt stort!
 

Översikt


Familjen vadVivills utgifter ökar rejält under Q2 2016, nu knappt 50 tkr/månad exkl sparande (budget 38 och Q1 38 tkr), eller ca 64 tkr/månad inkl sparandet (budget 66, Q1 72) om man så vill. Intäkterna ökar lyckligtvis också hyggligt, under Q2 87 tkr/mån (Q1 75 tkr/mån).

Intressant nog har vi över 30% kostnadstäckning detta kvartal från passiva inkomster.

I stora drag är det vår nya lägenhet i fjällen som bidrar både till högre utgifter och (ännu) högre intäkter genom högre lån, avgifter, mer semestrande och uthyrning. Övrig konsumtion håller sig stabilt kring plan första halvåret medan aktiesparandet har fått stå tillbaka till förmån för ytterligare lägenhetsinvestering.

 

 

Sparande

Endast ca 50 000 kr investerade under Q2 (exkl lägenhetsköpet), rätt dåligt fokus på börsen ett tag nu, får se om motivationen ökar i höst.

 
 
Under första kvartalet gjordes 2 köp - ökning i Apple och full teckning i Castellum-emission (125 aktier). Utdelningsportföljen har nu följande utseende:
 

Utdelningar har under Q2 kommit in från Mekonomen, Klövern, Apple, Ratos, Bank of Nova Scotia, Deere, Protector, Akelius, J&J och Industrivärden á totalt ca 10 000 kr. Utdelningsnivån är marginellt högre än förra kvartalet, nu knappt 25 tkr/år (Q1 24 tkr), medan YoC minskat till 4,5% (4,6%): 
Kassan minskat rejält under kvartalet pga lägenhetsköpet, från ca 215 000 kr till 60 000 kr.
 
 

Fritid, nöjen mm

Här ryms de utgifter som inte tillhör herr och fru vadVivills gemensamma ekonomi. Fortsatt utveckling åt rätt håll med klar tyngdpunkt på fritidsaktiviteterna och mer än halverade kostnader för "vardagskonsumtionen" a.k.a. dagligvaror. Herr vadVivill går in på sin 19:e månad på rad med köpstopp av kläder, nu är dock nya beställda så rekordet stannar vid 18 månader :)
 
 
 

Boendekostnader 

 

Alla kostnader som hör vår villa och lägenhet till, såväl in- som utvändigt. Ca 36 tkr för Q2 (34 Q1), en bra bit ovanför budget (26 tkr) pga lägenheten (ränta, avgift + elkostnad) som tillkom efter budget.
 

Dagligvaror

Allt vi handlar på ICA, systembolaget, apoteket och restaurangbesök med familjen, drygt 20 000 kr under Q2 vilket avviker mindre än en procent från budget (!) och Q1, stabilt!
 

Semester, upplevelser etc 

Alla kostnader för semestrar samt resturangbesök och upplevelser för ibland paret, ibland hela familjen vadVivill och några gånger per år tar vi vuxna en vecka egen semester, totalt 28 tkr under Q2 (9 tkr Q1), vilket detta kvartal huvudsakligen utgjordes av herr vadVivills årliga vindsurfresa. Det har visat sig att de passar oss väldigt bra att ta 1 vecka var om året där man förkovrar sig i sin hobby eller fritidsintresse (som kanske inte resterande familj uppskattar), mycket lyckat upplägg so far, fru vadVivill tar sin vecka senare i sommar!
 

Bil

Alla kostnader förknippat med bilen (laddhybrid som tjänstebil, så förmånsvärde+bensinkostnad) minus milersättning vid tjänsteresor, kan summeras till ca 7500 kr under Q2 (9 tkr Q1). Milkostnaden under Q2 sjunker till under 10 kr efter knappt 800 körda mil, en minskning med 30% från Q1 (!) främst pga fler tjänsteresor och färre långresor.
 

Barnen

Barnomsorgskostnader samt aktiviteter, kläder och dylikt till barnen. Dryga 9 tkr kostade barnen i Q2, en minskning mot Q1 (11 tkr) som tänkt men fortsatt något högre än budgetens 8 tkr. Äldsta barnets aktiviteter gör att kostnaderna drar iväg, och kommer nog landa över även på helåret.
 

Övrigt

Inget anmärkningsvärt, innehåller fasta kostnader för CSN, försäkringar och välgörenhet.
 

Kostnadsnivå i förhållande till långsiktiga mål

Vår kostnadsnivå idag i förhållande till den vi antagit i våra långsiktiga mål/prognos, allt sparande exkluderat. I scenariot utan arbetsgivare utgår vi från att sluta med diverse försäkringar, RUT-tjänster, jobbluncher och barnomsorg, men allt annat lika:

 
 
Under Q2 täckte vi ca 31% av våra kostnader (Q1 7%) genom passiva inkomster (utdelningar á 10 tkr, hyresintäkter á 30 tkr och utgifter kring 130 tkr), målet 2016 är att nå 10% på årsbasis genom att nå 4 tkr/mån i utdelningar och utgifter kring 37 tkr, hittills ligger vi på 20% i år ffa pga hyresintäkterna från lägenheten trots att kostnaderna dragit iväg! Så bra kommer de inte bli på helåret och framförallt inte nästa år då vi kommer hyra ut mindre men 10% ska vi klara i år och en hygglig ökning till nästa år.
 
 

torsdag 28 april 2016

Nya (fastighets)affärer

Veckorna tuffar på... senaste tiden har mycket handlar om lägenheter, bostadskalkyler och visningar.

 Som tidigare nämnt såldes innehaven i NCC, SPFF och Bonheur under Q1 för att finansiera ett nytt lägenhetsköp till min nypensionerade mor. I samband med bostadsköpet nu i veckan utökades den skaran även med Mekonomen som fick lämna portföljen på 207 kr då den låg sämst till bland kvarvarande innehav.

Lägenheter är inte direkt billiga nuförtiden men det spelar mindre roll, den genererar ett stort upplevt värde direkt och ska förhoppningsvis behållas i decennier så ev avkastning är underordnad, under tiden får familjen vadVivill en nästintill garanterad passiv inkomst från investeringen á ca 12000 kr/år (dvs ca 5% YoC). Tyvärr är kassan nu i princip helt urlakad, vi är därmed fullinvesterade i aktier och bostäder.

Samtidigt dubblerade jag igår vårt innehav i Apple efter fallet på över 7% i samband med kvartalsrapporten, i kombination med lägre dollarkurs har faktiskt GAV sjunkit trots att förra inköpet skedde på 93$/aktie.

onsdag 6 april 2016

Kvartalsrapport Q1 2016

 

Översikt

Familjen vadVivills utgifter landar knappt ca 5% bättre än budget Q1 2016, dvs ca 35 tkr/månad exkl sparande (budget 38) eller ca 70 tkr/månad inkl sparandet (budget 67) om man så vill. Intäkterna  (nu 73 tkr/mån) har dels ökat pga ny tjänst för herr vadVivill, dels pga retroaktiva löneutbetalningar.

Som diagrammet illustrerar ligger de mesta enligt förväntan, förutom ett par positiva avvikelser kring sparande och semester. I övrigt normala säsongsavvikelser kring boende och barnen där vintern alltid kostar lite mer (budgetsiffrorna är inte satta kvartalsvis utan på årsbasis genom 4).
 
 

Sparande

Drygt 100 000 kr investerade under perioden (exkl lägenhetsköpet), huvudsakligen i vår aktieportfölj men knappt 20% lägger vi på amortering av bolån samt sparande till barnen.


 
Under första kvartalet gjordes 4 köp - ökning 2 gånger om i Nordea som nu är största innehavet samt inköp av Apple, och 3 försäljningar - NCC, SPFF och Bonheur avvecklades huvudsakligen för att likvider behövdes till en annan investering (ytterligare lägenhet, dock ej köpt än) och att de innehaven då låg sämst till i portföljen. Bonheur (-15%) och SPFF (-5%) såldes med förlust á ca 6000 kr och NCC (+45%) med något större vinst (8000 kr), gemensamt för alla 3 är att de sänkt utdelningen.

Utdelningsportföljen har nu följande utseende:
 

Utdelningar har under Q1 kommit in från Castellum Klövern, SPFF, Nordea, Apple, Bank of Nova Scotia, Deere, Akelius och J&J á totalt ca 7000 kr. Noterbart är att utdelningsnivån totalt sett är ungefär densamma nu som för ett kvartal sedan, knappt 24 tkr/år, liksom YoC på 4,6%: 
Kassan minskat rejält under kvartalet pga lägenhetsköpet, från ca 340 000 kr till 215 000 kr, men är under uppbyggnad.
 
 

Fritid, nöjen, vårdkostnader mm

Här ryms de utgifter som inte tillhör herr och fru vadVivills gemensamma ekonomi - stora förändringar redan mot 2015! Dels har omfattningen minskat ca 30% och är nu dessutom inom budget (drygt 7000 kr/månad) med utgifter på mer rätt ställen. En klar tyngdpunkt på fritidsaktiviteterna, medan vård- och övrigt/dagligvaror-kostnader avtagit dramatiskt, det gillar vi. Jag går in på min 16:e månad på rad med klädstopp, snart håller det dock inte längre.
 

 

Boendekostnader 

 

 

Alla kostnader som hör vår villa och lägenhet till, såväl in- som utvändigt. Ca 34 000 kr för Q1, en bra bit ovanför budget (26 tkr) pga lägenheten (ränta + hög elkostnad).

Nu blev det lite nya heminredningsprylar för några tusenlappar, i linje med den nya budgetposten för dylika prylar. I övrigt inget anmärkningsvärt.
 

Dagligvaror

Allt vi handlar på ICA, systembolaget, apoteket och restaurangbesök med familjen, drygt 20 000 kr under Q1 vilket avviker mindre än en procent från budget (!).
 

Semester, upplevelser etc 

Alla kostnader för semestrar samt resturangbesök och upplevelser för ibland paret, ibland hela familjen vadVivill, totalt ca 9000 kr under Q1, vilket är mindre hälften av budget men förklaras av att semesterkostnaden sjunker drastiskt med lägenhetsinnehavet då vi räknade med att få lägga ut rejäla hyror för fjällboende denna vinter.

Kan även detta kvartal summeras till 1 semestervecka i svenska fjällen för hela familjen och en spontan hotellövernattning med middag på hemorten för de vuxna.
 

Bil

Alla kostnader förknippat med bilen (laddhybrid som tjänstebil, så förmånsvärde+bensinkostnad) minus milersättning vid tjänsteresor. Milkostnaden under Q1 blev drygt 13 kr efter ca 700 körda mil, en höjning från tidigare vilket beror på de 2 långresorna till fjällen (150 mil ToR/st) då förbränningsmotorn dessvärre får göra jobbet.

Kvartalets totala bilkostnad kan summeras till ca 9 000 kr - en 50%-ig höjning då en del retroaktiva engångskostnader uppstod från föregående kvartal samt ökade bränslekostnader pga nämnda resor.
 

Barnen

Barnomsorgskostnader samt aktiviteter, kläder och dylikt till barnen. Dryga 11 tkr kostade barnen i Q1! (i alla fall dessa komponenter), jämfört med 6 tkr tidigare kvartal och budgetens 8 tkr. Skidskola, simskola, skidutrustning etc gjorde att kostnaderna drog iväg, kommer minska under året.
 

Övrigt

Inget anmärkningsvärt, innehåller fasta kostnader för CSN, försäkringar och välgörenhet.
 

Kostnadsnivå i förhållande till långsiktiga mål

Vår kostnadsnivå idag i förhållande till den vi antagit i våra långsiktiga mål/prognos, allt sparande exkluderat. I scenariot utan arbetsgivare utgår vi från att sluta med diverse försäkringar, RUT-tjänster, jobbluncher och barnomsorg, men allt annat lika:
Under Q1 täckte vi ca 7% av våra kostnader genom passiva inkomster (utdelningar á 7 tkr och utgifter kring 100 tkr), målet 2016 var alltså att nå 10% på årsbasis genom att nå 4 tkr/mån i utdelningar och utgifter kring 37 tkr. Det kommer bli svårt eller lätt beroende på hur vi räknar intäkterna från lägenheten, inräknat är vi princip redan där men hur mkt av de som kommer bli en repetetiv "säker" intäkt framgent återstår att se. 

 
 

torsdag 24 mars 2016

Vår bästa investering hittills

... är den nya lägenheten i fjällen. Första veckan avnjuten i strålande solsken, barnen stortrivs i snön, lägenheten känns fräschare än jag mindes från visningen och läget med alpin ski in och längd ski out passar oss som vill köra både utför och platt perfekt.Nu inväntar vi årets hyresintäkter (ca 30k) i april som ser ut att knappt täcka årets kostnader (drygt 30k), planerar sommar+ nästa års vinterveckor (får vi till 5 veckor/år?) och längtar tillbaka!