söndag 22 februari 2015

Långsiktig utdelningsprognos

Tänkte gå igenom simulering och prognos av hur vi ligger till i förhållande till målet för att kunna göra vadVivill, med fokus på den passiva inkomsten genom aktieutdelning (kostnadssidan är rätt enkel och bygger på en extrapolering av budgeten med vissa justeringar pga ändrade förhållanden, mer om den delen framöver). Jag har inte hittat så mycket om utdelningsprognoser i bloggosfären men åtminstone 40%20år har för 5-6 år sedan gjort inlägg på temat och också konstruerat en excel-mall för ändamålet (upptäckte jag efter att ha byggt en egen mall, men de var inte helt olika till uppbyggnaden)

Vad gäller utdelningarna så börjar vi att kika på hur de utvecklats från 2014 till 2015 nu när alla innehav gjort årsbokslut, följande utdelningar har kommunicerats (2014 inom parantes):

Industrivärden: 6,25 kr (5,5)
Mekonomen: 7 kr (7)
Ratos: 3,25 kr (3)
Bonheur: 2,5 Nkr (7)
Protector: 2 Nkr (1,75)
NCC: 12 kr (12)
Akelius: 20 kr (20)
Nordea: 0,62 € (0,43)
Castellum: 4,6 kr (4,25)

Det medför en blygsam utdelningstillväxt á 0,5% (givet dagens valutakurser och antal aktier/innehav) och ökning av yield of cost till 5,43% (5,4%). En bra bit under vårt antagande om årlig utdelningstillväxt (6%), å andra sidan har YoC överträffats rejält (4,5%).

För att få fram vilken passiv inkomst vi kan förvänta oss en viss tidpunkt i framtiden utgår vi från följande principer:
 • aktuell utdelningsnivå erhålls genom befintliga innehavs senast kommunicerade utdelning (oavsett när på året utdelningarna de facto betalas ut) och antal aktier i innehavet just nu.
 • för att räkna ut framtida utdelningsnivå adderas tre olika komponenter till den aktuella nivån: 
  • månadsvisa inköp enligt budget (utifrån att innehavet ger 4,5% direktavkastning)
  • alla utdelningar antas ske en gång per år i juni (för enkelhets skull) som då omvandlas till ett extra inköp (även det innehavet antas ge 4,5% direktavkastning)
  • en gång per år räknas den aktuella utdelningsnivån upp utifrån antagandet om 6% genomsnittlig utdelningstillväxt
 • de närmsta två åren går utvecklingen att följa månadsvis (vilket harmoniserar med de mål som åskådliggörs här) medan det därefter känns som det räcker med att få en prognos för helåret  
Ett exempel utifrån ovan och att vi vill se prognos för vår passiva inkomst vid 2015-12-31:
 • aktuell utdelningsnivå jan 2015: 15 000 kr/år
 • budgeten medger 11 st inköp till om i snitt 22 000 kr/mån, vi har också en kassa om ~320k som antas omsättas till aktier under 2015 = 242 000+320 000*4,5% = 25 290 kr/år ytterligare
 • 1 st inköp från vårens utdelningar adderas till passiva inkomsten = aktuell nivå + 6 inköps utdelningsbidrag och 6 st från kassan = 15 000 + hälften från punkt 2 = 27 645*4,5% = 1244 kr
 • prognos passiv inkomst 2015-12-31: 15000+25290+1244 = 41 534 kr/år = 3461 kr/mån
Det finns förstås en del saker som modellen inte tar hänsyn till såsom skatt, valutaeffekter, när inköpen egentligen görs, när utdelningarna faktiskt betalas ut etc men hela prognosen vilar på parametrar vars inverkan är långt större (inkomstutveckling, utdelningstillväxt etc). Om inte annat är det ett kul experiment för att se vad ränta-på-ränta-effekten innebär i praktiken, det händer rätt mycket varje år när portföljen är värd några miljoner! Jag fann det intressant att notera att vår totala YoC år 2024 (när vi antas nått målet) bara är drygt 6%, vilket då ger oss 20-25k/mån i passiv inkomst baserat på en portfölj där vi köpt aktier för drygt 4,6 Mkr varav endast 1 Mkr kommer från utdelningar, resten direkt från lönekontot.

 Hur gör du utdelningsprognoser? Har vi missat något uppenbart? Hur ser du på relevansen i tioåriga prognoser med trubbigt indata?

6 kommentarer:

 1. Det här inlägget hade jag missat. Jag har en egen sida på bloggen där jag simulerar utdelningarna med innehaven just nu. Så långa prognoser framåt som du gjort har jag inte tänkt på alls.

  Det finns två skäl:
  1) Jag ser portföljbyggandet som något som har ett värde i sig. Det är vägen inte målet.
  2) YoC och fokus på direktavkastning är lite väl enkelspårigt för mig. Inte så att jag har något emot högavkastande papper, snarare tvärt om men jag vill inte fokusera enbart på det. Så utdelningsprognos är väl kul men inte superviktigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur vet du då att er portfölj kommer ha tillräcklig storlek när ni vill uppnå ert mål?

   Nog har portföljbyggandet ett visst egenvärde i sig men för oss är huvudsyftet att den ska generera passiva inkomster så målet är ändå viktigare. Ett viktigt skäl till fokuset på utdelningar är att jag tror det är jämförelsevis enklare och kräver mindre av oss (kunskap, intresse etc), det medför säkert längre tid innan mål nås än om totalavkastning togs hänsyn till men det är en betydande förenkling, tror jag.

   Radera
  2. Jag är inte säker på att jag förstår din fråga. Målet är ju att avkastningen täcker våra utgifter, inte utdelningen nödvändigtvis.

   Jag räknar ganska traditionellt. 4% avkastning på portföljen och ser till vilket behov av cashflow som finns vid den tidpunkt vi tittar på.

   Radera
  3. Jo jag menar att avkastning i form av värdeökning genererar ju inget cashflow, med mindre än att man säljer aktier, tänker ni kontinuerligt sälja för att tillgodogöra er avkastningen?

   Radera
  4. Ja, om det krävs. Varför skulle vi avstå potentiell avkastning för att vi inte vill göra det?

   Radera
  5. Det främsta argumentet tror jag handlar om förmågan att kunna tajma marknaden, om ni kontinuerligt säljer måste nya köp göras till lägre värderingar för att upprätthålla ökande cashflow. Jag anser mig inte ha den förmågan, eller åtminstone inte ha den tillräckligt bra, över tid. Jag tycker också att det därmed förenklar investerandet.

   Radera