fredag 17 oktober 2014

Analys NCC

NCC har dykt upp på radarn på sistone utifrån en dalande kurs och den generösa (nu halvårsvisa) utdelningen. Hög direktavkastning gör det än mer intressant för oss med fokus på utdelningar att titta närmare på bolaget, något jag för övrigt noterar att få aktiebloggare verkar gjort - hittar bara enstaka, korta analyser, däribland aktiefokus - åtminstone finns få på nätet, så här kommer min första publicerade analys.
NCC beskriver sig som "ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 59 mdr SEK och 18 500 anställda". VD och koncernchef sedan 2011 är Peter Wågström. NCC består av sju affärsområden fördelat på tre affärer, info från ncc.se: 
 • En bygg- och anläggningsaffär som bedrivs inom NCC ­Construction-enheterna (Sverige, Norge, Danmark, Finland). Affären binder lite kapital, har ett starkt kassaflöde och är projekt­inriktad. Stod 2013 för knappt 60% av omsättningen (varav Sverige drygt hälften) och 35% av rörelseresultatet.
 • En utvecklingsaffär bedrivs inom NCC Housing och NCC Property Development. Affären binder kapital i exploaterings­fastigheter och pågående ­projekt. Stod 2013 för ca 14% (Housing) resp. 7% (PD) av omsättningen men ca 50% av rörelseresultatet, ganska jämnt fördelat dem emellan.
 • En industriaffär med processfokus bedrivs inom NCC Roads med stenmaterial- och asfaltsproduktion. ­Affären binder kapital i ­materialtäkter samt kross- och asfaltsverk som har höga fasta kostnader, och av naturliga skäl kraftiga säsongsvariationer med stora förluster under H1 som vägs upp under H2. Stod 2013 för ca 20% av omsättningen och 15% av rörelseresultatet.

NCC har haft ett antal fina år med vinster senaste 3 åren som bara slås av rekordåret 2007. NCC styr verksamheten finansiellt efter nyckeltalen "Avkastningen på eget kapital efter skatt" som ska uppgå till minst 20 procent, vilket nåtts 5 av de 7 senaste åren samt "Nettolåneskulden" definierad som räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande fordringar, som inte ska vara högre än 1,5 av det egna kapitalet, vilket har efterlevts åtminstone sedan 2008. 
Något tillväxtbolag är det inte att tala om, omsättningen för NCC har endast ökat från 50 mdr 2005 till dagens 58 mdr och marginalerna är låga (3,4% 2013). Avkastningen på eget kapital är dock god (dryga 20% i genomsnitt senaste 5 åren), men en rätt stor hävstång används för att åstadkomma detta varför soliditeten är låg (omkring 20-25%). NCC har delat ut så länge jag tittat (10 år) även om det varierat en hel del (4-21 kr/aktie) och sänktes ordentligt en gång (2008), likaså har vinst gjorts varje år (11-20 kr/aktie). 


Strategin för 2012-2015 säger att tre marknader ska prioriteras - tillväxt i Norge (alla affärsområden), etablering anläggningsmarknaden i Finland och bostadsutvecklingsaffären på alla marknader. Norge är gynnsamt inom infrastruktur men bostäder bromsar in, Finland går generellt trögt, utsikterna på byggmarknaden i Sverige bedöms goda inom alla områden och Danmark visar tillväxt inom bostäder medan. Inom Housing och Property Development - dvs utvecklingsverksamheten där NCC bygger i egen regi sedan några år tillbaka, något som är förknippat med högre risker men också högre lönsamhet när det lyckas - är det nu hög aktivitet. Med verksamhet i St:Petersburg finns det förstås viss oro över hur utvecklingen i Ryssland kommer påverka NCC även om marknaden där ser god ut nu. 
Under 2014 har orderingången förbättrats från att inledningsvis varit ett orosmoment till att nu, enligt halvårsrapporten, vara på historiskt höga nivåer. Resultatet har förbättrats, VD Peter Wågström är dock inte nöjd med lönsamheten vare sig i Sverige, Norge eller Finland men säger att omställningen tar tid. Jag gillar Peters Wågström uttalande om att göra rätt affärer och att ta rätt risker. "Vi ska ta vara på de möjligheter som ges men vi ska bara växa om det kan ske med lönsamhet". Jag hoppas att det efterlevs. 
Intjäningsförmågan hos NCC?
Vinsten befinner sig på rekordnivåer (2013 gav ca 18,4 kr/aktie i vinst, H2 2013-H1 2014 19,49 kr/aktie) varför vinsttillväxten kommande år förväntas vara låg. Konsensusprognoserna för 2014 pekar mot ca 17,3 kr i vinst och 18,8 för 2015. Vi ska dock påminnas oss om att så sent som 2011 var vinsten nere på 12 kr/aktie, i de krokarna var den även 2005 och 2009 så att det är en konjunkturkänslig verksamhet är tydligt, dessutom är orderingången på all-time high. Sedan 2008 är snittvinsten drygt 15 kr/aktie, med hänsyn till att den perioden ändå innehåller 2 riktigt dåliga år tycker jag att en rimligt uthållig intjäningsförmåga är 15,5 kr. Med dagens kurs kring 210 kr blir P/E på prognosticerad vinst 2014 12,1, och 13,5 vid antagen hållbar vinst. Motiverat P/E sätter jag försiktigt till 12,5 med tanke på skakig historik och begränsade tillväxtutsikter.
Värdering av NCC
Förutom intjäningsförmåga och motiverat P/E beror min värdering också av direktavkastningen och utdelningstillväxten (liknande Trygg Framtid och Långsiktig investering). NCC:s utdelningspolicy säger att minst hälften av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna och utdelning sker två gånger per år (oktober resp. april). Skälig utdelningstillväxt sätter jag till 5% pga den skakiga utdelningshistoriken och begränsad möjlighet att öka dagens utdelning med tanke på hållbar intjäningsförmåga. Med motsvarande tabell som används i de länkade bloggarna ovan, och att jag viktar utdelningstillväxten med 1/3 och intjäningsförmågan 2/3 (till skillnad från blogg-grannarnas 50/50) så blir NCC intressant omkring 190-200 kr. 
Sammanfattning
NCC ser ut att ha en sund verksamhet med stabil efterfrågan, construction-delen som idag är störst är förvisso volatil men med tanke på att de flesta verkar överens om att bostadsbyggandet på den viktigaste marknaden Sverige bör öka åtminstone de närmsta 6-7 åren hoppas jag att det finns förutsättningar för viss tillväxt. Nordstjernan med 64% av rösterna känns som en stabil ägare, utdelningshistoriken är förhållandevis god och framförallt lockar dagens direktavkastning. Det finns ändå tveksamheter, inte minst eftersom utdelningen sannolikt kommer sänkas någon gång under kommande 10 åren och att man redan nu ligger högt kring utdelningsandel utifrån ovan framräckande hållbara VPA (dryga 80%), trots allt så får man idag vid en kurs under 200 över 6% i direktavkastning, när det sker kommer jag åtminstone ta en första position i NCC.
Hur går dina tankar kring NCC? Tycker du att den platsar i en långsiktig utdelningsportfölj?   

2 kommentarer:

 1. Tack för att du delar med dig av analysen! Jag tycker att NCC är intressant och gillar direktavkastningen. NCC har varit på väg in på min bevakningslista och jag har siktet inställt runt 190 kr men jag behöver titta lite mer på bolaget innan jag kan motivera ett köp känner jag.

  Mvh DF

  SvaraRadera
 2. Tack själv Didrik Finans! Jag tänker ibland att jag borde kollat mycket mer på bolaget, djuplodat i finanserna etc, både i analysen och för att motivera ett köp. Å andra sidan är det lätt hänt att "överanalysera", och med osäkerhet i flera adderande antaganden vill jag också vara försiktig med alltför precisa slutsatser. För egen del tror jag poängen med analyser, åtminstone som jag de ser ut för mig nu, att de kokar ner till att säkerställa att:
  1. bolaget sysslar med något som fungerar imorrn och om 10 år
  2. inte betala för högt pris
  3. det finns möjlighet till rimliga utdelningar

  I NCC's fall är jag bekymrad över möjligheten till utdelningstillväxt, är NCC ett av de innehaven vi kan leva av om 10 år?

  Mvh vadVivill

  SvaraRadera