fredag 31 oktober 2014

Tankar kring kommande investeringar

Efter några trista veckor (!) med börsuppgångar under andra halvan av oktober har antalet köptillfällen minskat betydligt. Kontot för aktieköp har likväl fyllts på med 20 tkr och nu får man gräva lite mer i listorna för att hitta bra bolag till rätt pris.

I min lista på bolag som känns intressanta ur olika perspektiv (undervärderade utdelande, rimligt värderade med hög direktavkastning, högt värderade men bra utdelningspotential etc) följs främst nu (förutom befintliga innehav, som dock inte kommer ökas i härnäst):

  • Ratos
  • Akelius pref
  • Protector Forsikring
  • Telia
  • Swedbank 
  • Handelsbanken
De flesta har (tyvärr) priset stuckit iväg på rejält efter delårsrapporterna och/eller nedgången i mitten av månaden, men Protector backade häromdagen en del på sin i stora drag bra rapport. Bankerna får vänta på nästa nedgång innan en första position tas. Ratos och Telia har ungefär samma direktavkastning, en super-kort jämförelse av de två ger att jag ändå bedömer Ratos som mer intressant - främst pga bättre tillväxtpotential på lång sikt och därigenom högre utdelningar, men förstås inte utan risk. Ca 6% direktavkastning ger även Akelius pref, som upplevs mest intressant som "alternativ" placering av likvider. 

Jag försöker påminna mig om hur oexakt "vetenskapen" kring bolagsvärdering är och att särskilt med en tidshorisont på >10 år är det viktigt att se till att penseldragen blir rätt i grova drag, som jag var inne på i kommentarsfältet i tidigare inlägg, snarare än om t ex Protector är köpvärd på 34 eller 38 kr. Vid ett inköp om 20 tkr skiljer det 60 aktier = ~100 kr årlig utdelning idag, om vi antar 10% utdelningstillväxt i 10 år blir skillnaden då bara någon hundralapp ytterligare (knappt 300 kr årlig utdelning). 

En viktig poäng med att ändå sätta en absolut värdering är för mig att kunna jämföra investeringsmöjligheterna och välja den lägst värderade, men vara ödmjuk inför att den absoluta värderingen har tämligen låg precision och (som exemplet ovan visar) ändå begränsad betydelse när fokus är på utdelningar som nås genom frekventa småköp under lång tid.

På rådande nivåer blir det dock troligtvis bara något köp under närmaste månaden - alla transaktioner publiceras på bloggen så vi får återkomma till vad de blir!

Vilket bolag ligger närmast för dig att göra månadens inköp i?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar