tisdag 11 november 2014

Amorteringsplan bekräftad av FI

Nu kommer ju de nya föreslagna amorteringskraven inte gälla oss med befintliga bolån men det är lite kul att FI förespråkar en amorteringstakt som linjerar oerhört väl med vår amorteringshistorik och plan framgent:

  • 2011 tog vi lån på 85% av marknadsvärdet (3,825 Mkr) för vårt hus.
  • Hittills har vi amorterat 225k (75k/år) dvs 1,96% per år.
  • Våra mål stipulerar att belåningsgraden ska vara <70% till 2020. Efter de 5 första åren antas huset stiga i värde 1% per år (dvs värt ca 4,7 mkr 2020) vilket ger att 350k ytterligare ska amorteras på 6 år (ca 58k/år) för att nå 70% belåning. Vi gör detta genom att amortera 5 000 kr/mån (60k/år), nästan spot on!
  • Därefter avser vi trappa ner amorteringen, kanske 1% är en bra nivå? :)

Det blir intressant att följa vad remissinstanserna säger om förslaget, kan nog hända en del innan detta klubbas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar